vit ruta  

En vision om människa och företagande
 
Varje människa vet att hon inom sig rymmer större rikedom än hon utnyttjar. De gånger i livet vi upplever att det verkligen är så, finner vi stor glädje och lycka. Vi får kontakt med den inre dynamik där vi tillåts expandera känslomässigt och intellektuellt.

Det finns många exempel inom företagandets värld, inom konsten eller vetenskapen som visar vilken kraft människor utvecklar när de möts av stark tilltro, när någon ser en annan människas kapacitet och ger henne möjlighet att leva ut den.

Det händer även i vardagen när vi blir bekräftade genom kärlek, då vi antar utmaningar som tänjer våra gränser eller då vi på andra sätt får nya upplevelser, kunskaper och perspektiv. Växarkultur är vårt samlingsbegrepp för en företagskultur som genomsyras av stark tilltro till den enskilda människans vilja och förmåga att växa.

Dess motsats kallar vi för Krymparkultur, en brist på förmåga att ta vara på människans och företagets potential. Dessvärre är det ett tillstånd som är allt för vanligt och som just därför ökar behovet av visioner som pekar ut andra möjligheter.


 
Företagande som skapande process  
I visionen om en Växarkultur ser vi företagandet som en skapande process. Människan reduceras aldrig till ett objekt, hon är alltid ett subjekt, dvs en person som är involverad och delaktig i delarna och helheten.

Hon ser sitt sammanhang och vet sin betydelse. I visionen om en Växarkultur utvecklas människan på ett personligt och professionellt plan och företaget i sin affärsverksamhet.

Det är också därför som utgångspunkten för en Växarkultur är att lönsamhet inte är ett mål i sig utan ett medel för att utveckla människorna - och därmed företaget. Är detta möjligt? Absolut! Inte för femtio år sedan. Kanske inte ens för fem år sedan. Men nu, inför 2000-talet, tror vi att tiden börjar bli mogen.
 
pil