vit ruta
 

Kapitel 1 – Sagan om Önos
 
Det lilla livsmedelsföretaget Önos, tillverkare av saft och sylt i Tollarp i Skåne var konkursmässigt i slutet av sjuttiotalet.
vit rutaEnligt all ekonomisk teori skulle det inte kunna överleva med sin usla ekonomi och sitt svaga varumärke i den hårda konkurrens som rådde inom dess område i Sverige.

 
Räkneexemplet var inte svårt. Med 120 anställda och en omsättning på cirka 55 miljoner hade Önos år 1977 en förlust på 2,4 miljoner kronor.
vit ruta
Soliditeten var i slutet på sjuttiotalet nere på 2 procent. Reserverna var lika med noll. Marknaden behärskades av tre stora grossistblock, Ica, KF och Dagab.

 
Ica och KF hade egna tillverkare, Bob och Foodia, som försåg deras butiker med över 95 procent av deras behov av saft och sylt. Konkurrensen om Dagab, som svarade för den övriga marknaden, var knivskarp och Önos kämpade i underläge.
vit rutaÖnos liknade mytens undergångsmärkta kungarike, där allting slokade och människorna tappades på kraft från något hemligt sår.

I början av seklet hade Ragnar Wollin samlat traktens bönder och övertalat dem att bli intressenter i ett företag som skulle producera nattvardsvin.
vit rutaNamnet Önos, eller Oineus, hämtades från en grekisk kung, som enligt legenden fått en vinranka av fruktbarhetsguden Dionysos. Och kanske fanns det något av gudens välsignelse i det, för affärerna gick utmärkt.
vit rutaEfter några år hade grundaren köpt ut bönderna och gjort företaget till ett blomstrande och bärkraftigt familjeföretag, enväldigt styrt av honom själv.

Efter den förste ägarens död övertogs ledarskapet av dennes son, skolad i faderns hierarkiska ledarstil. Han blev en tuff chef som styrde med järnhand och vars ord var lag.
vit rutaJust de idéer som besjälat Önos förste ledare och bildat företagets stomme under tillblivelseåren höll nu på att förkväva dess liv. Samma hierarkiska organisation, vinstintressen och styrmetoder som en gång varit växtbefrämjande hade med tiden blivit hämmande. Sådan är förändringens lag.

 
Ingen undrade över dessa djupare orsaker men alla såg och förfasades över åldrandets yttre symptom: De nedåtgående kurvorna, känslan av meningslöshet, rastlösheten hos de anställda…

pil