Kent Angergård AB Hem Tjänster Böcker Kent Angergård Länkar Kontakta oss

Böcker för den goda organistionen – Det Goda Företaget samt Växarkultur. Båda tar upp det viktiga med en bra och lyhörd ledning.
EEMed en organisation där alla tilåts växa blomstrar både företaget och de anställda och det ger tydliga, positiva resultat i balans- och resultaträkningarna.
 
 
Önos

Växarkultur – en vision om människa och företagande

En Växarkultur kännetecknas av stark tilltro till den enskilda människans vilja och förmåga att växa både på det personliga och professionella planet.
vit rutaI en Växarkultur är det ledarens uppgift att skapa balans mellan de mänskliga processerna i företaget och de ekonomiska och tekniska faktorerna.
vit rutaDen här boken diskuterar hur en sådan balans ska åstadkommas. Den visar inte bara möjligheterna med en Växarkultur, utan belyser framför allt hinder som kan möta den som vill få en förändring till stånd.
vit rutaBoken varvar resonerande kapitel med berättelsen om ett försök till förändring.
 
Författare: Kent Angergård, Björn Hamrin, Philip Weiss.
Titel: Växarkultur – en vision om människa och företagande.
Förlag: Liber Ekonomi.
Boken är slutsåld från förlaget men finns i några exemplar hos Kent Angergård AB till ett pris av 200:- plus moms. Kontakta oss så skickar vi en bok.

Växarkultur
 
 
 
Ceres Foods AB
Det Goda Företaget
Det Goda Företaget är en verklighetsskildring, där inre och yttre liv vävs samman.
vit rutaBokens yttre scenario är det hårda företagsklimatet i Sverige och det dödsdömda livsmedelsföretaget Önos, som under Kent Angergårds ledning utvecklades till ett mönsterföretag med hög lönsamhet.
vit rutaDess inre scenario är det i djupaste mening mänskliga, den goda vision som gjorde förvandlingen möjlig. Det som hände på Önos har kallats ett ekonomiskt under. Men i ännu högre grad är det ett mänskligt mirakel. Det var nämligen människans behov av utveckling och tillväxt, inte vinstintresset, som sattes i främsta rummet.
vit rutaDet Goda Företaget vill vara en källa till inspiration för alla som arbetar för att främja djupare ideal inom närings- och kulturliv, politik, idrott och andra områden av mänskligt liv och arbete.
 
Författare: Kent Angergård, Anna Bornstein
Titel: Det goda företaget
Förlag: Larson förlag
Boken är slutsåld från förlaget men kan lånas i landets bibliotek.
 
   
Växarkultur
Det Goda Företaget